Filter
Laster...
Read in English Lag rapport

2. Kulturminne og kulturmiljø

Miljømål: 2.1
Tapet av verneverdige kulturminne skal minimerast.
Indikator:
Prosentvis årleg tap av verneverdige kulturminne i utvalte område
Er vi på rett veg?
Meir om indikatoren
Indikator:
Prosentvis årleg tap av SEFRAK-registrerte bygningar i utvalte område
 
1
Er vi på rett veg?
Meir om indikatoren
Indikator:
Størrelsen på areal med bevaringsstatus etter plan- og bygningslova
 
1
Er vi på rett veg?
Meir om indikatoren
Indikator:
Prosentvis årleg tap av kulturminne i jordbruket sitt kulturlandskap
 
1
Er vi på rett veg?
Meir om indikatoren
Indikator:
Talet på kommunar med oppdatert oversikt over verneverdige kulturminne og kulturmiljø
 
1
Er vi på rett veg?
Meir om indikatoren
Indikator:
Talet på kommunar med plan etter PBL for kulturminne og kulturmiljø (finst i KOSTRA)
 
1
Er vi på rett veg?
Meir om indikatoren
Indikator:
Talet på kommunar med tilgang på kulturminnekompetanse (finst i KOSTRA)
 
1
Er vi på rett veg?
Meir om indikatoren
Indikator:
Talet på verneverdige kulturminne og kulturmiljø i Askeladden
 
1
Er vi på rett veg?
Meir om indikatoren