Filter
Laster...
Read in English Lag rapport

5. Klima

Miljømål: 5.4
Noreg har lovfesta eit mål om å bli eit lågutsleppssamfunn i 2050.
Indikator:
Indikator er under utarbeiding
Er vi på rett veg?
Meir om indikatoren