Filter
Laster...
Read in English Lag rapport

5. Klima

Miljømål: 5.2
Noreg har på vilkår teke på seg ei forplikting om minst 40 pst. utsleppsreduksjon i 2030 samanlikna med 1990.
Indikator:
Indikator er under utarbeiding
Er vi på rett veg?
Meir om indikatoren