Filter
Laster...
Read in English Lag rapport

5. Klima

Miljømål: 5.1
Noreg skal fram til 2020 kutte i dei globale utsleppa av klimagassar tilsvarande 30 pst. av Noregs utslepp i 1990.
Indikator:
Indikator er under utarbeiding
Er vi på rett veg?
Meir om indikatoren