Filter
Laster...
Read in English Lag rapport

5. Klima

Miljømål: 5.5
Reduserte utslepp av klimagassar frå avskoging og skogdegradering i utviklingsland, i samsvar med berekraftig utvikling.
Indikator:
Indikator er under utarbeiding
Er vi på rett veg?
Meir om indikatoren