Filter
Laster...
Read in English Lag rapport

5. Klima

Miljømål: 5.6
Politisk mål om at samfunnet skal førebuast på og tilpassast til klimaendringane.
Indikator:
Indikator er under utarbeiding
Er vi på rett veg?
Meir om indikatoren