Filter
Laster...

INDIKATOR

Utsleppsmengder (og reduksjonar) av dei prioriterte kjemikala (prioritetslista)

Type indikator Tiltak
Inneheld status (Sist oppdatert)
Geografisk dekning Nasjonalt
Kan brukast på sektor
Ansvarleg etat Miljødirektoratet

Miljøgiftavdelinga. Kjemikalieseksjonen

Kor ofte indikatoren oppdaterast Anna
Kontaktinformasjon
DATASETT

Data frå Miljødirektoratet, berekna ut frå fleire kilder. 

Pliktig internasjonal rapportering
Anna internasjonal rapportering