Filter
Laster...
Read in English Lag rapport

4. Forureining

Miljømål: 4.2
Utslepp av helse- og miljøfarlege stoff skal stansast.
Indikator:
Utsleppsmengder (og reduksjonar) av dei prioriterte kjemikala (prioritetslista)
 
1
Er vi på rett veg?
Meir om indikatoren
Indikator:
Mengd og type radioaktivt avfall som er deklarert
 
1
Er vi på rett veg?
Meir om indikatoren
Indikator:
Mengd og type radioaktivt avfall som er endeleg deponert
 
1
Er vi på rett veg?
Meir om indikatoren
Indikator:
Berekna risiko for utslepp frå utvalde utanlandske kjelder som kan påverke Noreg
 
1 1
Er vi på rett veg?
Meir om indikatoren
Indikator:
Mengd farleg avfall med ukjent disponering
 
1
Er vi på rett veg?
Meir om indikatoren