Filter
Laster...

INDIKATOR

Samla årleg utslepp av utvalde radioaktive stoff frå nasjonale kjelder

Type indikator Påverknad
Inneheld status (Sist oppdatert)
Geografisk dekning Nasjonalt
Kan brukast på sektor Ja:

Utslepp frå olje- og gassverksemda, helseinstitusjonar og forskning

Ansvarleg etat Statens strålevern
Kor ofte indikatoren oppdaterast Årleg
Kontaktinformasjon
DATASETT

Data frå Statens strålevern.

Pliktig internasjonal rapportering Ja:

Pliktig rapportering til OSPAR jf. OSPAR-konvensjonen.

OSPAR Report on Liquid Discharges from Nuclear Installations

OSPAR Report on Discharges, Spills and Emissions from Offshore Oil and Gas Installations

Anna internasjonal rapportering