Filter
Laster...

INDIKATOR

Nivå i miljøet av utvalde radioaktive stoff

Type indikator Tilstand
Inneheld status (Sist oppdatert)
Geografisk dekning Nasjonalt, Region

Utvalde regionar og havområde

Kan brukast på sektor
Ansvarleg etat Statens strålevern
Kor ofte indikatoren oppdaterast Årleg (Årleg for reindriftsutøvarar, sopp, villrein og sjøvatn, men ca. kvart 10. år for cesium-137 i jord.)
Kontaktinformasjon
DATASETT

Data frå Statens strålevern, i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Pliktig internasjonal rapportering Ja:

Technetium-99 og cesium-137 i sjøvatn rapporterast til OSPAR jf. OSPAR-konvensjonen. Se OSPARs heimeside for meir informasjon.

Anna internasjonal rapportering