Filter
Laster...
Read in English Lag rapport

4. Forureining

Miljømål: 4.1
Forureining skal ikkje skade helse og miljø.
Indikator:
Indikator for utslepp av helse- og miljøskadelege kjemikal
 
1
Er vi på rett veg?
Meir om indikatoren
Indikator:
Mengd utvalte helse- og miljøfarlege stoff som er handtert ved tildekking eller ved opptak (mudring) slik at dei ikkje lenger utgjer ein kjelde til alvorlege forureiningsproblem
 
1
Er vi på rett veg?
Meir om indikatoren
Indikator:
Talet på kjende lokalitetar med alvorleg grunnforureining
 
1
Er vi på rett veg?
Meir om indikatoren
Indikator:
Mengda operasjonelle utslepp av olje og andre miljøskadelege stoff i vatn frå petroleumsverksemd
 
1
Er vi på rett veg?
Meir om indikatoren
Indikator:
Mengda operasjonelle utslepp av olje og andre miljøfarlege stoff frå skip og landbasert verksemd
 
1
Er vi på rett veg?
Meir om indikatoren
Indikator:
Talet på og mengd akutte utslepp av olje og andre miljøfarlege stoff frå petroleumsverksemd, skip og landbasert verksemd
 
1
Er vi på rett veg?
Meir om indikatoren
Indikator:
Nivå i miljøet av utvalde radioaktive stoff
 
1 3 1
Er vi på rett veg?
Meir om indikatoren
Indikator:
Samla årleg utslepp av utvalde radioaktive stoff frå nasjonale kjelder
 
1
Er vi på rett veg?
Meir om indikatoren
Indikator:
Areal med overskridingar av tolegrenser for forsuring
 
1
Er vi på rett veg?
Meir om indikatoren