Filter
Laster...
Read in English Lag rapport

4. Forureining

Miljømål: 4.3
Veksten i mengda avfall skal vere vesentleg lågare enn den økonomiske veksten, og ressursane i avfallet utnyttast best mogeleg gjennom materialgjenvinning og energiutnytting.
Indikator:
Total mengd avfall generert pr. år sett i forhold til økonomisk vekst målt i BNP
 
1
Er vi på rett veg?
Meir om indikatoren
Indikator:
Delen av ordinært avfall som går til gjenvinning, basert på totalt generert mengd avfall som går til kjent behandling
 
1
Er vi på rett veg?
Meir om indikatoren