Filter
Laster...
Read in English Lag rapport

4. Forureining

Miljømål: 4.5
Støyplager skal reduserast med 10 prosent innan 2020 i forhold til 1999. Talet på personar utsette for over 38dB innandørs støynivå skal reduserast med 30 prosent innan 2020 i forhold til 2005.
Indikator:
Samla støyplage (SPI) frå alle kartlagde kjelder, spesielt SPI for industri, motorsport og skytebaner
 
1
Er vi på rett veg?
Meir om indikatoren
Indikator:
Reell reduksjon i talet på personar som er utsette for over 38 dB innandørs støynivå
 
1
Er vi på rett veg?
Meir om indikatoren