Filter
Laster...
Read in English Lag rapport

3. Friluftsliv

Miljømål: 3.2
Naturen skal i større grad brukast som læringsarena og aktivitetsområde for barn og unge.
Indikator:
Talet på skular som deltek i prosjektet Den naturlege skulesekken
 
1
Er vi på rett veg?
Meir om indikatoren