Europeiske sammenligninger

Publisert av Miljødirektoratet Lag rapport

De 39 europeiske landene som samarbeider gjennom nettverket til Det europeiske miljøbyrået (EEA), prøver å måle og rapportere miljøets tilstand og utvikling på mest mulig lik måte. Felles indikatorer og systemer for overvåking gir et mye bedre bilde av miljøets tilstand enn om hvert land måler og rapporterer på ulik måte. Miljøstatusrapporten for 2015 inneholder blant annet ni sammenligninger av utviklingstrekk i europeiske land.

Sammenligninger av utviklingstrekk i europeiske land

Den europeiske Miljøstatusrapporten inneholder ni sammenligninger av utviklingstrekk i europeiske land. Disse er oversatt til norsk og tilrettelagt for Miljøstatus.no:

Europeiske delrapporter om ulike miljøtemaer

Den europeiske Miljøstatusrapporten har dessuten en gjennomgang av 25 spesifikke miljøtemaer på europeisk nivå. Denne delen av rapporten omfatter alt fra byer og urbane systemer, marint miljø og arealbruk til skog og turisme. Disse analysene kan du lese mer om i originalrapporten på engelsk på EEAs hjemmesider:

Arealbruk Ferskvann Jord Luft- og klimasystemer  Skog 
Avfall Forbruk Klimaendringer og -tilpasning Marint miljø  Støy
Biomangfold Grønn økonomi Klimagassreduserende tiltak Maritime aktiviteter Turisme
Byer og urbane systemer Helse og miljø Landbruk Naturkapital og økosystemer  Transport 
Energi Industri Luftforurensing Ressurseffektivitet Vannsystemer og bærekraftig vannbruk