Kontakt oss

Send ogg en e-post dersom du har spørsmål eller kommentarer til nettstedet Miljøstatus.

Postadresse

Miljøstatus
Miljødirektoratet
Postboks 5672, Torgarden
7485 Trondheim

Besøksadresse

Miljødirektoratet:

Grensesvingen 7, 0661 Oslo / Brattørkaia 15, 7010 Trondheim

Telefon

03400