Klima i endring

Publisert av Miljødirektoratet Lag rapport

Miljøstatus.no har samlet den nyeste kunnskapen om klimaendringene. Heftet "Klima i endring" oppsummerer de viktigste funnene fra FNs klimapanels femte hovedrapport.

I 2013 og 2014 la FNs klimapanel fram sin oppsummering av klimaforskningen i tre delrapporter. "Klima i endring" oppsummerer de viktigste funnene i disse delrapportene. Heftet krever lite forkunnskaper om klima og passer godt til elever og lærere i den videregående skolen. Også den vanlige mannen og kvinnen i gata kan lære mer om klimaendringene.

Klima i endring ble først utgitt i januar i 2014, og er nå oppdatert og utvidet med de to siste delrapportene fra FNs klimapanel, som kom i mars og april.

I midten av heftet finnes det en plakat med tiltak og virkemidler for å redusere klimagassutslipp.

Oppsummerer rapportene fra FNs klimapanel

Heftet inneholder lettfattelig tekst, faktabokser og infografikk og forteller mer om:

  • Hvordan klimaet har utviklet seg og hva vi kan forvente i framtiden
  • Konsekvenser av klimaendringene
  • Hvordan vi kan tilpasse oss og kutte utslipp

Last ned heftet

Lærere som vil bruke heftet i undervisningen, kan bestillle heftet gratis på Subject aid.