Hegge stavkyrkje

Publisert av Riksantikvaren Lag rapport Read in English

Plassering: Øystre Slidre i Oppland
Datering: 1100-1200-talet
Endringar: påbygd fleire gonger
Sitjeplassar: 150

Hegge stavkyrkje er ei treskipa langkyrkje, moglegvis frå slutten av 1100-talet. Kyrkja i dag, framleis i bruk som soknekyrkje, er eit resultat av restaureringar i 1924/1925 etter planar av arkitekt Arnstein Arneberg. Hegge er ei av få stavkyrkjer kor ein kan vitje loftet. Her kan ein studere delar av den opphavelege konstruksjonen, og slik skaffa seg betre innsikt i korleis stavkyrkjene vart bygd.

Kjelde: Våre Kirker, Norsk Kirkeleksikon, 1993/Askeladden kulturminnedatabase/Kulturminnesøk