Heddal stavkirke

Publisert av Riksantikvaren Lag rapport Read in English

Beliggenhet: Notodden i Telemark
Datering: 1100-1200-tallet

Heddal stavkirke, trolig bygd i første halvdel av 1200-tallet, er den største stavkirken med en høyde på nesten 25 meter og er fremdeles i bruk som soknekirke. Ulikt andre stavkirker har koret, og ikke bare skipet, takrytter. Heddal er en trearmet korskirke, men lite er bevart fra middelalderen. Da den ble ombygd i 1849-1851 hadde man lite kunnskap om restaurering av middelalderbygninger. Dette førte til fukt- og soppskader, slik at en ny restaurering var nødvendig på 1950-tallet. Alterfrontalet fra Heddal er godt bevart og finnes i dag på Kulturhistorisk museum i Oslo.

Kilde: Våre Kirker, Norsk Kirkeleksikon, 1993/Askeladden kulturminnedatabase/Kulturminnesøk