Hedalen stavkirke

Publisert av Riksantikvaren Lag rapport Read in English

Beliggenhet: Sør-Aurdal i Oppland
Datering: 1100-1200-tallet
Endringer: påbygg 1600 og 1730
Sitteplasser: 200

Hedalen stavkirke ble bygd omkring 1160 og er fremdeles i bruk som menighetskirke. Etter Svartedauden lå Hedalen øde i over 150 år før reparasjoner og ombygginger begynte. I 1699 ble den påbygget til korskirke, med den originale kirken bevart som vestre korsarmen. 1902 ble kirken restaurert og fikk nytt kor. Av middelalderkirkekunst er bevart en drakeportal som er like gammel som kirken, et krusifiks fra 1270 og en malt madonnaskulptur fra 1250. Madonnaen ble i 2005 flyttet tilbake til Hedalen stavkirke etter et langt opphold på Kulturhistorisk museum i Oslo.

Kilde: Våre Kirker, Norsk Kirkeleksikon, 1993/Askeladden kulturminnedatabase/Kulturminnesøk