Haltdalen stavkirke

Publisert av Riksantikvaren Lag rapport Read in English

Beliggenhet: Trondheim i Sør-Trøndelag
Datering: rundt 1170
Endringer: påbygd 1704. Flyttet 1881 og oppført i Trøndelag Fylkesmuseum i 1937

Haltdalen stavkirke sto på Haltdalen kirkested før den ble flyttet. Slik den er gjenreist på Sverresborg, Trøndelag folkemuseum, er den i dag en konstruksjon av to kirker, fra Haltdalen og Ålen. Den blir derfor noen ganger kalt ”Holtålen stavkirke”.

Da nye Haltdalen kirke stod klar i 1881 ble stavkirken revet. Grunnen til at ny kirke ble bygd, var at stavkirken var blitt for liten etter datidens krav om plass til minst tre av ti innbyggere i sognet. Dagens kirke er en langkirke i tømmer, og har plass til 300 mennesker.

Den lille Haltdalen stavkirke har deler som er datert til omkring 1170 og det er den eneste bevarte stavkirken av den østskandinaviske enkeltnavstypen. Kirken har tre portaler, én i vest og to i sør. Foruten et alter er kirkerommet nesten tomt. Bygningen holdes åpen for omvisninger på Trøndelag folkemuseum, men det er sjelden kirkelige handlinger der.

Kilde: Våre Kirker, Norsk Kirkeleksikon, 1993/Askeladden kulturminnedatabase/Kulturminnesøk