Garmo stavkirke

Publisert av Riksantikvaren Lag rapport Read in English

Datering: middelalder
Endringer: påbygd 1690/1730. Flyttet fra Garmo ca. 1900 og oppført på Maihaugen, Lillehammer 1921
Sitteplasser: 75

Garmo stavkirke ble flyttet fra Garmo i Lom til Maihaugen på Lillehammer, hvor den ble innviet i 1921. Kirken ble bygd omkring 900 år før, trolig som en enkel stavkirke med jordgravde stolper. I 1730 ble den utvidet til korskirke i laftet tømmer. Etter at ny soknekirke ble bygd i 1879, ble stavkirken revet og materialene solgt på auksjon. Utvendig ser kirken på Maihaugen ut som den gjør på foto og illustrasjoner fra før den ble revet, men den er en relativt fri ombygging, om enn med noe av det originale bygningsmaterialet. Alt inventar kommer fra andre kirker.

Kilde: Våre Kirker, Norsk Kirkeleksikon, 1993/Askeladden kulturminnedatabase/Kulturminnesøk