Kvikksølv

Kvikksølv

 • Grunnstoff (flytende metall ved romtemperatur)
 • prioritetslisten: Kvikksølv og kvikksølvforbindelser
 • Sterkt bundet til sedimenter og organisk materiale i naturen
 • Kan omdannes til giftig metylkvikksølv
 • Hoper seg opp i organismer og oppkonsentreres i næringskjeden, og er derfor mest skadelig for dyr på toppen av næringskjeden
 • Eksponering kan gi alvorlig skade på nerve-, fordøyelses- og immunsystemet, i tillegg til lunger, nyrer, hud og øyne
 • CAS-nummer:
  Metallisk kvikksølv: 7439-97-6
  Dimetylkvikksølv: 593-74-8
  Fenylkvikksølv forbindelser: 62-38-4, 103-27-5, 13302-00-6 med flere