Globalt oppvarmingspotensial (GWP)

Globalt oppvarmingspotensial (GWP)

Klimagassers angitte oppvarmingseffekt på atmosfæren, over et valgt tidsrom, sammenlignet med CO2.

Fordi gassene har ulik levetid i atmosfæren, vil GWP for de ulike gassene variere avhengig av tidshorisonten. I Kyotosammenheng benyttes et tidsperspektiv på 100 år.

Les mer om GWP og drivhuseffekten