Å

Åker

Åker (Åker og kunstmarkseng) – omfatter jordbruksarealer tilrettelagt for eller utsatt for et intensivt hevdregime. Områdene pløyes jevnlig og bearbeides med tunge maskiner.