Ammoniakk (NH3)

Publisert av Miljødirektoratet Lag rapport

Ammoniakk er en nitrogenforbindelse med flere negative miljøeffekter. Jordbruket står for de største utslippene. Norge har forpliktet seg til å redusere utslippene av ammoniakk, slik at de tilsvarer 25 000 tonn i 2020.

Husdyrgjødsel største utslippskilde

Jordbruket sto for over 90 prosent av de norske utslippene av ammoniakk i 2016.

Bruk av husdyrgjødsel er den viktigste utslippskilden. Ammoniakk dannes når husdyrgjødsel og annet nitrogenholdig organisk materiale brytes ned, og det er mangel på oksygen. Antall dyr, hva slags fôr som brukes og hvordan gjødselen lagres og spres avgjør hvor store utslippene blir.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

Ammoniakk har forsurende effekt

Ammoniakk har forsurende effekt, og i tillegg er ammoniakk i jorda kilde til utslipp av klimagassen lystgass (N2O). Utslipp av ammoniakk kan også medføre overgjødsling av vann og vassdrag, fordi det fører til økt avrenning av nitrater.

Relativt stabile utslipp

I Norge økte utslippene av ammoniakk med nesten 10 prosent fra 1990 til 2008. Dette skyldtes hovedsakelig økte utslipp av ammoniakk fra personbiler med treveis katalysator, men også økt spredning av kunstgjødsel og nitrogenutskillelse i husdyrgjødselen, spesielt fra storfe.

Etter 2008 har utslippene blitt redusert med om lag fire prosent. Tilsetning av vann i gjødselen før den spres og bedre spredningsmetoder for husdyrgjødsel har vært blant de viktigste årsakene til dette, i tillegg til redusert bruk av bensinbiler. I 2016 var utslippet ca. 28 000 tonn.

Forpliktelser i Gøteborgprotokollen

I henhold til forpliktelsene i Gøteborgprotokollen skulle de norske utslippene av ammoniakk ikke overstige 23 000 tonn i 2010. Norge nådde ikke denne forpliktelsen. Utslippene i 2016 var 23 prosent over forpliktelsen.

Gøteborgprotokollen ble revidert i 2012. Landene forplikter seg nå til prosentvise reduksjoner innen 2020. Norge har forpliktet seg til å redusere utslippene av ammoniakk med åtte prosent sammenlignet med utslippene i 2005. Dette tilsvarer et utslipp på omtrent 25 000 tonn i 2020.