Radioaktive stoffer i luft

Publisert av Statens strålevern Lag rapport

For å overvåke radioaktive stoffer i lufta har Statens strålevern fem luftfilterstasjoner og et landsdekkende nettverk av 33 automatiske målestasjoner. Overvåkingen gjør det mulig å måle radioaktivitet i lufta kontinuerlig og i forbindelse med uhell og ulykker.

Fortsatt rester av radioaktivitet etter Tsjernobyl

Statens strålevern har fem luftfilterstasjoner. Tre er plassert i nord (Svanhovd, Viksjøfjell og Skibotn i Finnmark) og og to i sør (Stavanger i Rogaland og Østerås i Akershus).

Måleresultater viser at konsentrasjonen av cesium-137 i luft ved de tre nordlige stasjonene er lavere enn konsentrasjonene ved stasjonene som er plassert i sør. Dette skyldes at det generelt er mer igjen av nedfallet etter Tsjernobyl-ulykken i sør enn i nord.

Stasjonene er viktige for å kartlegge radioaktivitet i luft og for å vurdere størrelse og sammensetning av utslipp ved uhell og ulykker. Tilsvarende stasjoner finnes i hele Europa og samarbeid mellom landene gjør det mulig å spore eventuelle utslipp av radioaktive stoffer.

Ingen helserisiko

I enkelte tilfeller blir det registrert verdier som ligger over det som regnes som normalt. Årsaken er med stor sannsynlighet cesium-137 som stammer fra Tsjernobyl-nedfall som er virvlet opp igjen. De verdiene som er målt er ikke så høye at det innebærer noen helserisiko.

Utslipp fra Tsjernobyl-ulykken

I april 1986 brøt det ut brann i et kjernekraftverk i Tsjernobyl i nåværende Ukraina. Radioaktivt materiale ble spredt over store deler av Europa. På grunn av vindretningen ble Skandinavia hardt rammet. I Norge var det fjellstrøkene i Sør-Norge, Nord-Trøndelag og sørlige deler av Nordland som fikk størst radioaktivt nedfall etter ulykken.

Kontinuerlig måling av radioaktivitet i lufta

Statens strålevern har ansvaret for fem luftfilterstasjoner og et landsdekkende nettverk av 33 automatiske målestasjoner.

De automatiske målestasjonene måler kontinuerlig radioaktiviteten i omgivelsene. Data rapporteres til Strålevernet en gang i timen. Hvis høye verdier måles blir vaktpersonell hos Strålevernet varslet via sms. Behov for eventuelle tiltak blir deretter vurdert. Nettverket ble etablert i årene etter Tsjernobyl-ulykken, og ble oppgradert til et nytt og moderne nettverk i 2006/2007.