Støy i Trondheim

Publisert av Miljødirektoratet

Støynivåer i Trondheim ble kartlagt i 2012. Kartleggingen omfattet støy fra veitrafikk, bane (jernbane og trikk). Trondheim kommune var ansvarlig for å koordinere kartleggingen.

Kartet viser gjennomsnittlig støy fra veitrafikk gjennom døgnet i Trondheim. Du kan zoome i kartet for å utforske nærmere. Du kan også gå til "Utforsk kart"og velge kartene som viser støy fra jernbane og trikk. Kartet viser støysituasjonen i 2011 og skal ikke brukes i forbindelse med arealplanlegging.

Veitrafikk største støykilde i Trondheim

  • Langs statlige og kommunale veier bor det ca. 74 000 personer i bygninger som har støynivå over Lden 55 dB, og ca. 47 000 personer med støynivåer over Lnight 50 dB.
  • Langs jernbanen og trikk er det beregnet at ca. 6000 personer bor i bygninger med støynivå over Lden 55 dB, og at nesten 5000 personer har støynivåer over Lnight 50 dB.

Handlingsplan mot støy

Trondheim kommune har utarbeidet en handlingsplan mot støy. Hensikten er å redusere støyproblemene, særlig i de mest støyutsatte områdene.