Støy i Oslo og nabokommuner

Publisert av Miljødirektoratet

Støynivåer i Oslo ble kartlagt i 2007, og på nytt i 2012. I 2012 ble også støy i nabokommunene Asker, Bærum, Lørenskog, Oppegård, Rælingen og Skedsmo kartlagt. Kartleggingen omfatter støy fra veitrafikk, bane (jernbane, trikk og t-bane) og fly. Oslo kommune har vært ansvarlig for å koordinere kartleggingen.

Kartet viser gjennomsnittelig støy fra veitrafikk gjennom døgnet i Oslo. Du kan zoome i kartet for å utforske nærmere. Du kan også gå til "Utforsk kart"og velge kartet som viser støy fra jernbane, trikk og t-bane. Kartet viser støysituasjonen i 2011 og skal ikke brukes i forbindelse med arealplanlegging.

Veitrafikk største støykilde i Oslo og nabokommunene

  • Langs statlige og kommunale veier bor det ca. 330 000 personer i bygninger som har støynivå over Lden 55 dB, og ca. 240 000 personer med støynivåer over Lnight 50 dB.
  • Langs jernbane, trikk og T-bane er det beregnet at ca. 90 000 personer bor i bygninger med støynivå over Lden 55 dB, og ca. 67 000 personer har støynivåer over Lnight 50 dB.

Handlingsplaner for å redusere støy

Etter den første kartleggingen i 2007 utarbeidet Oslo kommune en handlingsplan mot støy i samarbeid med anleggseierne. Denne ble oppdatert i 2013:

Handlingsplaner mot støy er også utarbeidet for Asker, Bærum, Lørenskog, Oppegård, Rælingen og Skedsmo.