Støy i Fredrikstad og Sarpsborg

Publisert av Miljødirektoratet

Støynivåer i Fredrikstad og Sarpsborg ble kartlagt i 2012. Kartleggingen omfatter støy fra veitrafikk og jernbane. Fredrikstad har vært ansvarlig for å koordinere kartleggingen.

Kartet viser gjennomsnittelig støy fra veitrafikk gjennom døgnet i Fredrikstad.  Du kan zoome i kartet for å utforske nærmere. Du kan også gå til "Utforsk kart"og velge kartene som viser støy fra jernbane. Kartet viser støysituasjonen i 2011 og skal ikke brukes i forbindelse med arealplanlegging.

Kartet viser gjennomsnittelig støy fra veitrafikk gjennom døgnet i Sarpsborg. Du kan zoome i kartet for å utforske nærmere. Du kan også gå til "Utforsk kart"og velge kartene som viser støy fra jernbane. Kartet viser støysituasjonen i 2011 og skal ikke brukes i forbindelse med arealplanlegging.

Veitrafikk største støykilde i Fredrikstad og Sarpsborg

  • Langs statlige og kommunale veier bor det ca. 41 000 personer i bygninger som har støynivå over Lden 55 dB, og ca. 27 000 personer med støynivåer over Lnight 50 dB.
  • Langs jernbanen er det beregnet at ca. 7000 personer bor i bygninger med støynivå over Lden 55 dB, og at nesten 6000 personer har støynivåer over Lnight 50 dB.

Handlingsplan mot støy

Frerikstad og Sarpsborg har utarbeidet handlingsplan mot støy. Hensikten er å redusere støyproblemene, særlig i de mest støyutsatte områdene.