Støy i Bergen

Publisert av Miljødirektoratet

Støynivåer i Bergen ble kartlagt i 2012. Kartleggingen omfatter støy fra veitrafikk, jernbane og fly. Bergen kommune har vært ansvarlig for å koordinere kartleggingen.

Kartet viser gjennomsnittelig støy fra veitrafikk gjennom døgnet i Bergen. Du kan zoome i kartet for å utforske nærmere. Du kan også gå til "Utforsk kart" og velge kartene som viser støy fra jernbane. Kartet viser støysituasjonen i 2011 og skal ikke brukes i forbindelse med arealplanlegging.

Veitrafikk største støykilde i Bergen

  • Langs statlige og kommunale veier bor det ca. 102 000 personer i bygninger som har støynivå over Lden 55 dB, og ca. 74 000 personer med støynivåer over Lnight 50 dB.
  • Langs jernbanen er det beregnet at ca. 400 personer bor i bygninger med støynivå over Lden 55 dB, og at nesten 300 personer har støynivåer over Lnight 50 dB.

Handlingsplan mot støy

Bergen kommune har utarbeidet en handlingsplan mot støy. Hensikten er å redusere støyproblemene, særlig i de mest støyutsatte områdene.