Svalbard

Publisert av Norsk Polarinstitutt Read in English

Sysselmannen på Svalbard og Norsk Polarinstitutt vil publisere egne temasider om miljøets tilstand og utvikling på Svalbard under Polarområdene i løpet av 2017. Kontakt: Stein Ø. Nilsen , Norsk Polarinstitutt Telefon: 77750634