Kart: Avsetning av svovel og nitrogen

Publisert av Miljødirektoratet Lag rapport Read in English

I 1980 var forsuring et av de store forurensningsproblemene i Norge. Årsaken var lufttilførsler av svovel- og nitrogenforbindelser fra land lenger sør i Europa. Tilførslene endret seg lite fra 1980 og fram til begynnelsen av 1990-årene. Fra midten av 1990-årene begynte forholdene i Norge å bedre seg, i takt med at utslippene i Europa gikk ned. Beregninger fra 2018 viser at tilførslene av luftforurensninger har fortsatt å gå ned de senere årene, men ikke like mye som tidligere.

nitrogen.gif

 

 

svovel.gif