Fredete fyrstasjoner

Publisert av Riksantikvaren Lag rapport Read in English

Ny navigasjons- og automasjonsteknologi har ført til at de fleste fyrstasjoner er ubemannet. Fyrene ligger ofte på værharde steder. Forfallet skjer fort når fyrstasjonene ikke får daglig tilsyn og jevnlig vedlikehold. Mange fyr er derfor truet, og en vesentlig del av kystens kulturhistorie står i fare for å forsvinne.

Riksantikvaren og Kystverket har utarbeidet en verneplan for å sikre et representativt utvalg fyrstasjoner for ettertiden. Dette har resultert i at Riksantikvaren har fredet 83 fyrstasjoner og fem tåkeklokkeanlegg. Representativitet har vært et nøkkelbegrep i vurderingen og utvelgelsen. Det har blitt lagt særlig vekt på:

 • alder
 • autentisitet
 • fyrtyper
 • fyrteknologi
 • materialbruk
 • arkitektur
 • byggeskikk
 • fyrenes forhold til omgivelsene
 • fyrenes sammenheng med annen kulturhistorie
 • fyrene som arbeidsplass og samfunn
 • geografisk fordeling
 • fyrenes tilgjengelighet og anvendelighet i annen sammenheng

Du kan klikke på symbolene på kartet og få opp informasjon om hvert enkelt fyr fra kulturminnesøk.no. Du kan også zoome i kartet for å se fredete fyrstasjoner andre steder langs norskekysten.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut