Karbondioksid (CO2)

Publisert av Miljødirektoratet Lag rapport

CO2 er regnet som den viktigste klimagassen, både globalt og i Norge. Dette er fordi CO2 er det viktigste menneskeskapte bidraget til klimaendringer, i tillegg til at CO2 har en nøkkelrolle i reguleringen av klimaet. I Norge utgjør CO2-utslippene over 80 prosent av de totale klimagassutslippene.

Norges utslipp av CO2 kommer hovedsakelig fra forbrenning av oljeprodukter, gass og kull. De største kildene til CO2-utslipp er olje- og gassvirksomhet, transport og industri.

Norge har mye vannkraft, som gjør at vi har minimale CO2-utslipp fra produksjon av elektrisitet. Utslippene fra oppvarming av bygg er relativt lave fordi en stor andel av oppvarmingen skjer med elektrisitet.

I tillegg er det en mindre andel CO2 som frigjøres ved bruk av kalk til ulike formål, særlig sementproduksjon.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

Varierer med økonomisk utvikling

Fra 1990 til 2015 økte CO2-utslippene i Norge med 25 prosent. Den kraftige veksten i olje- og gassproduksjonen på 1990-tallet er den viktigste årsaken til økningen.

I 2015 økte CO2-utslippene med 1,6 prosent etter å ha gått ned siden 2010. Økte utslipp fra industri og olje- og gassutvinning er den viktigste forklaringen.

På samme nivå – og ulike – fra Europa

CO2-utslippene per innbygger ligger på omtrent samme nivå i Norge som gjennomsnittet for landene i Vest-Europa. De norske utslippene per innbygger er under halvparten av utslippene i USA, men betydelig høyere enn gjennomsnittet for utviklingslandene.

Norges energiforbruk per innbygger er derimot langt høyere enn gjennomsnittet for andre land i Vest-Europa, men bruk av vannkraft gjør at vi ikke har tilsvarende høye CO2-utslipp.

Les mer om CO2-utslipp og hvordan man kan redusere utslippene for hver sektor:

Overvåker CO2-konsentrasjon i atmosfæren

De norske målestasjonene på Zeppelinfjellet på Svalbard og Birkenes i Aust-Agder er en del av et større nettverk av målinger for å overvåke trendene i konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren.

Resultatene fra målingene over Norge viser at CO2-konsentrasjonen har økt siden målingene startet – som også er den globale trenden.