Temperaturøkning

Publisert av Miljødirektoratet Lag rapport

Den globale gjennomsnittstemperaturen er høyere i dag enn da målingene startet på slutten av 1800-tallet. Temperaturøkningen er mest tydelig i polarområdene på den nordlige halvkulen.

2016 var det varmeste enkeltåret siden målingene av bakketemperatur startet i 1880, ifølge National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Dette er det tredje året på rad som setter global varmerekord, og verden har nå opplevd 40 år på rad med temperaturer over gjennomsnittet for forrige århundre (1900-1999).

Temperaturen i 2016 var 0,94°C over gjennomsnittet for det forrige århundret, og ca. 1,0 grad varmere enn det beregnede temperaturnivået fra førindustriell tid.

Både 2015 og 2016 var betydelig varmere enn 2014. Begge årene var påvirket av en sterk El Niño, som i hovedsak påvirker overflatetemperaturen i Stillehavet.

Menneskelig påvirkning er hovedårsaken

Det er menneskelig påvirkning som er hovedårsaken til den observerte temperaturøkningen, ifølge FNs klimapanel. Men flere ting påvirker temperaturen på jorda - blant annet værfenomenene El Niño og La Niña, variasjoner i omfordeling av varme i havet, kortvarige endringer i solas strålingsintensitet og vulkansk aktivitet.

Tabellen viser at alle årene etter år 2000 er blant de 15 varmeste som noensinne er registrert.

Tabell_temperaturer-01.png

Når vi skal konkludere hvordan temperaturen utvikler seg over tid, gir det et riktigere bilde å bruke gjennomsnittet over en tidsperiode. Siden 1900 har det for eksempel bare vært ett tiår med nedgang i temperaturen. Hvert tiår siden 1980 har vært varmere enn det forrige.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

Se tallene hos National Oceanic and Atmospheric Administration 

Den globale gjennomsnittstemperaturen har økt like raskt de siste 15 årene som i hele perioden fra 1951 og fram til i dag. FNs klimapanel skriver at den langsiktige utviklingen i globale målinger siden slutten av 1800-tallet er helt tydelig.

NASA har satt sammen en animasjon som viser hvordan overflatetemperaturen på planeten vår har endret seg i ulike deler av verden fra 1880 til 2016. De blå feltene viser temperaturer som er lavere enn normalen mellom 1951 og 1980, og de røde feltene viser temperaturer som er over normalen.

 

Visualiseringen under er basert på de samme dataene, fordelt på land og kontinenter. De blå strekene viser temperaturer under normaltemperaturen for 1951-1980, mens de røde feltene viser temperaturer som er over normalen. 

 

Kilde: Antti Lipponen - flic.kr/p/W3wPeE

 

Store forskjeller

Mange steder i verden vil temperaturøkningen bli mye kraftigere enn for gjennomsnittet av verden. Temperaturen i atmosfæren øker relativt lite over de store havene, fordi havene tar opp mye av varmen og fører den nedover i dypet. Figuren under viser temperaturøkningen for to av utviklingsbanene fra FNs klimapanel - lave utslipp (RCP2.6) og høye utslipp (RCP8.5).

kloder_temperatur.png

Havet blir også varmere

Ikke bare lufta, men også havet blir varmere. På grunn av treghet i varmeoverføringen fra havoverflaten og ned i dyphavet, vil oppvarmingen av havet fortsette i århundrer, selv om utslippene av klimagasser reduseres eller konsentrasjonene holdes konstante.