Temperaturøkning

Publisert av Miljødirektoratet

Den globale gjennomsnittstemperaturen er høyere i dag enn da målingene startet på slutten av 1800-tallet. Temperaturøkningen er mest tydelig i polarområdene på den nordlige halvkulen.

2015 var det klart varmeste enkeltåret siden målingene av bakketemperatur startet i 1880, ifølge National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Temperaturen var da 0,9°C over gjennomsnittet for det forrige århundret, og ca. 1,0 grad varmere enn det beregnede temperaturnivået fra pre-industriell tid.

2015 var 0,16°C – eller 15 prosent - varmere enn 2014, som fra før hadde rekorden for det varmeste året. Bare én gang tidligere, i 1998, har gjennomsnittstemperaturen steget så mye fra ett år til et annet.

Tabellen viser at alle årene etter år 2000 er blant de 15 varmeste som noensinne er registrert.

El Niño og La Niña påvirker

Flere ting påvirker temperaturen på jorda - blant annet værfenomenene El Niño og La Niña, variasjoner i omfordeling av varme i havet, kortvarige endringer i solas strålingsintensitet og vulkansk aktivitet. Men det er menneskelig påvirkning som er hovedårsaken til den observerte temperaturøkningen.

Når vi skal konkludere hvordan temperaturen utvikler seg over tid, gir det et riktigere bilde å bruke gjennomsnittet over en tidsperiode. Siden 1900 har det for eksempel bare vært ett tiår med nedgang i temperaturen. Hvert tiår siden 1980 har vært varmere enn det forrige.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som bilde print Skriv ut

Se tallene hos National Oceanic and Atmospheric Administration 

Den globale gjennomsnittstemperaturen har økt like raskt de siste 15 årene som i hele perioden fra 1951 og fram til i dag. FNs klimapanel skriver at den langsiktige utviklingen i globale målinger siden slutten av 1800-tallet er helt tydelig.

NASA har satt sammen en animasjon som viser hvordan overflatetemperaturen på planeten vår har endret seg i ulike deler av verden fra 1880 til 2014. De blå feltene viser temperaturer som er lavere enn normalen mellom 1951 og 1980, og de røde feltene viser temperaturer som er over normalen.

Store forskjeller

Mange steder i verden vil temperaturøkningen bli mye kraftigere enn for gjennomsnittet av verden. Temperaturen i atmosfæren øker relativt lite over de store havene, fordi havene tar opp mye av varmen og fører den nedover i dypet. Figuren under viser temperaturøkningen for to av utviklingsbanene fra FNs klimapanel - lave utslipp (RCP2.6) og høye utslipp (RCP8.5).

Havet blir også varmere

Ikke bare lufta, men også havet blir varmere. På grunn av treghet i varmeoverføringen fra havoverflaten og ned i dyphavet, vil oppvarmingen av havet fortsette i århundrer, selv om utslippene av klimagasser reduseres eller konsentrasjonene holdes konstante.