Klima i Arktis fram mot 2100

Publisert av Norsk Polarinstitutt Lag rapport

Klimaet i Arktis er viktig for det globale klimaet, og de siste årene er det kartlagt store endringer i regionen. Arktisk råd-prosjektet «Arctic Climate Impact Assessment» (ACIA) har dokumentert at klimaet i vår del av Arktis endrer seg dobbelt så raskt som det globale klimaet, og at vi må regne med at dette kommer til å fortsette.

ACIA - omfattende analyse av klimaendringer i Arktis

En omfattende analyse av klimaendringer i Arktis og deres konsekvenser ble første gang lagt fram i 2004: ACIA-rapporten (Arctic Climate Impact Assessement). De åtte arktiske landene - Canada, Danmark, Finland, Island, Norge, Russland, Sverige og USA - gjennomførte arbeidet med rapporten. Hundrevis av forskere fra mange land arbeidet med analysen i fire år.

NorACIAs klimarapport 

Etter ACIA iverksatte norske myndigheter en egen norsk oppfølging, NorACIA (Norwegian Arctic Climate Impact Assessment). NorACIA søker å samle og synliggjøre eksisterende kunnskap og frembringe ny kunnskap om klimaendringene i norsk Arktis, effekter og mulige tilpasninger til klimaendringene. NorACIA har definert Norsk Arktis som de tre nordnorske fylkene, Svalbard og havområdene utenfor.

NorACIA har levert vitenskaplige delutredninger om fem temaer:

Forskere fra mange institusjoner var involvert i NorACIA. En styringsgruppe med representanter fra Miljøverndepartementet (leder), Direktoratet for Naturforvaltning (nå Miljødirektoratet), Klima- og forurensningsdirektoratet (nå Miljødirektoratet) og Norsk Polarinstitutt ledet prosessen. Norsk Polarinstitutt hadde sekretariatet for NorACIA. Rapporten ble lagt fram i mai 2010. 

De 11 hovedfunnene i NorACIA-rapporten: