Slik får du i deg helse- og miljøfarlige stoffer

Publisert av Miljødirektoratet Lag rapport

Animasjonen under illustrerer hvordan vi kan få i oss helse- og miljøfarlige stoffer. Vi utsettes for helse- og miljøfarlige stoffer når vi bruker produkter som inneholder stoffene. Eller vi kan utsettes for stoffene via miljøet. Noen hoper seg opp i næringskjeden, og dermed får vi i oss de farlige stoffene via maten vi spiser. Vi kan også få dem i oss via vannet vi drikker og lufta vi puster inn.