Tensider

Publisert av Miljødirektoratet

Tidligere ble tungt nedbrytbare tensider mye brukt som myknere i tøyskyllemidler. Bruken har gått kraftig ned siden begynnelsen av 1990-årene. Her omtaler vi de tre tensidene DTDMAC, DHTDMAC og DSDMAC (også kalt DODMAC). De omfattes av internasjonale avtaler og står på prioritetslisten. DTDMAC er den mest brukte av disse tre tensidene.

Lite informasjon om tensider i norsk miljø

Tensider spres til miljøet med avløpsvannet. Her havner de stort sett i sedimenter og slam i elver, ferskvann og havneområder, hvor de i stor grad bindes til partikler. Vi har lite informasjon om forekomst av tensider i miljøet i Norge i dag.

Flere alvorlige effekter

De tre tensidene DSDMAC, DTDMAC og DHTDMAC er tungt nedbrytbare i miljøet. Stoffene er giftige for vannlevende organismer og for sediment- og bunnlevende organismer.

Utslipp av tungt nedbrytbare tensider sterkt redusert

Bruken av DSDMAC, DTDMAC og DHTDMAC har blitt redusert med 94 prosent siden 1995. I 2013 var utslippene 0,5 tonn. 

Tungt nedbrytbare tensider har vært brukt som myknere i tøyskyllemidler, hårbalsam, bilvoks, båtsparkel og gulvvoks. Tøymyknere var opprinnelig det største bruksområdet. I 2013 ble DSDMAC, DTDMAC og DHTDMAC først og fremst brukt i rengjøringsmidler og skyllemidler, noe som forventes å gi utslipp til vann og til jord via slam. 

I 1992 var forbruket av de tre tensidene ca. 770 tonn. Forbruket har blitt sterkt redusert siden da, og den største reduksjonen skjedde før 1995. Årsaken er først og fremst en kraftig reduksjon i bruken i tøyskyllemidler. Fra 1995 til 2013 ble utslippene av de tre tensidene redusert med 94 prosent. 

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som bilde print Skriv ut
info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som bilde print Skriv ut

Må oppfylle krav til nedbrytbarhet

DSDMAC, DTDMAC og DHTDMAC er oppført på myndighetenes prioritetsliste. Målet er at vi kontinuerlig skal redusere utslipp og bruk av stoffene i den hensikt å stanse utslippene innen 2020. Utslippene har blitt vesentlig redusert. Tilsyn med at krav og regler overholdes er et viktig virkemiddel for å redusere utslippene enda mer framover.

Nasjonale og internasjonale tiltak

  • Produktforskriften § 2-14 om vaske- og rengjøringsmidler innfører vaskemiddelforordningen i norsk regelverk.
  • EUs vaskemiddelforordning innebærer at det er forbudt å bruke tensider som ikke oppfyller kravene til nedbrytbarhet i miljøet. I Norge er forordningen innarbeidet i produktforskriften, og de kravene som stilles til nedbrytbarhet ventes å gi ytterligere reduksjon i bruken av de tre tensidene.