Klorerte alkylbenzener (KAB)

Publisert av Miljødirektoratet

KAB oppstår i industriprosesser der klor og organiske forbindelser er tilstede. Utslippene av KAB fra industrien er svært små. Import av produkter som inneholder KAB økte i 2013, og de totale utslippene har derfor økt.

Har tidligere vært et lokalt miljøproblem

I Norge ble KAB funnet i sediment, fisk, blåskjell og krabber i Kristiansandsfjorden i 1980-årene. På grunn av store reduksjoner i utslippet fra nikkelfabrikken i Kristiansand i 1990-årene, har forekomsten av KAB i miljøet blitt sterkt redusert. KAB ansees ikke lenger som noe stort miljøproblem i Kristiansandsfjorden. Det er ikke målt KAB på andre steder i Norge.

KAB har alvorlige effekter for miljø

KAB er tungt nedbrytbart, bioakkumulerbart og meget giftig for vannlevende organismer.

Lave industriutslipp, økte utslipp fra produkter

Utslippene av KAB fra industrien har blitt vesentlig redusert siden 1995, og har vært svært lave de siste årene. Den eneste kjente kilden til industriutslipp av KAB i Norge er nikkelfabrikken i Kristiansand. I 2010 var utslippet ca. 2 kg (målt som EOCI). Usikkerheten i utslippsmengdene er forholdsvis stor. Bedriften antar at utslippet i hovedsak dannes i prosesstrinnet etter væske-væske ekstraksjonen i koboltfabrikken. 

De siste par årene har bruken av spesialrengjøringsmidler som inneholder KAB økt. og i 2013 ble det registrert en kraftig økning i importen av slike produkter. Vi forventer at dette vil gi en økning i bruken og dermed et økt utslipp.  

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som bilde print Skriv ut

 

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som bilde print Skriv ut
info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som bilde print Skriv ut

Industriutslippene reguleres gjennom utslippstillatelse

Norske myndigheter har vedtatt et mål om at vi kontinuerlig skal redusere utslipp av KAB i den hensikt å stanse utslippene innen 2020. 

Utslippet av KAB fra industrien er regulert gjennom utslippstillatelsen til nikkelfabrikken Xstrata Nikkelverk AS. Bedriften har drevet kontinuerlig oppfølging og utvikling av produksjonsprosessen med sikte på å minimalisere utslippet.