Regelverk for biocider

Publisert av Miljødirektoratet Lag rapport

Biocider brukes til å bekjempe uønskede organismer. Eksempler på biocidprodukter er myggmidler, rottemidler, bunnstoff til båter, treimpregneringsmidler og desinfeksjonsmidler. Mange biocider har svært betenkelige egenskaper for helse og miljø. EU og Norge har derfor utarbeidet et felles regelverk for biocider og biocidprodukter.

Felles regelverk for biocider 

I EUs biocidforordning (EU 528/2012) er det regler for hvordan godkjenning av aktive biocidstoffer og biocidprodukter i EU/EØS-markedet skal skje. EUs biocidforordning er innført i Norge gjennom biocidforskriften. Godkjenning av biocider og biocidprodukter er basert på en grundig risikovurdering og vil derfor bidra til bedre beskyttelse av menneskers helse og det ytre miljø. Regelverket forenkler handelen med biocidprodukter mellom de ulike EU/EØS-landene.

Aktive biocidstoffer godkjennes på EU-nivå

Aktive biocidstoffer i biocidprodukter skal være godkjent på EU-nivå. EU-kommisjonen fører de godkjente stoffene opp på en liste over godkjente aktive biocidstoffer. Et stoff kan bare havne på EU-listen dersom det har vært gjennom en grundig risikovurdering hvor det ikke er funnet uakseptabel helse- og/eller miljørisiko knyttet til bruken av stoffet. En godkjenning av et stoff er alltid knyttet til en gitt type biocidprodukt og er derfor begrenset til ett eller flere bestemte bruksområder.

Biocidprodukter godkjennes enten på nasjonalt nivå eller på EU/EØS nivå

Når industrien ønsker å markedsføre et biocidprodukt eller en gruppe biocidprodukter, må det søkes om godkjenning i det aktuelle landet. I noen tilfeller kan det også være aktuelt å søke om en sentral EU/EØS-godkjenning. For å kunne søke om produktgodkjenning, må produktets aktive stoff være oppført på EU-listen (se avsnitt over) over godkjente stoffer, og i den gitte produkttypen.

Behandlede produkter

Biocidregelverket stiller også krav til behandlede produkter. Behandlede produkter er ikke biocidprodukter i seg selv, men de inneholder, er innsatt med eller er på annen måte behandlet med biocider. Eksempler er ullstoff behandlet med midler mot møll, utemøbler behandlet med impregneringsmidler mot råte, plastmaterialer behandlet med midler mot mugg og bakterier, og maling som inneholder konserveringsmidler.

Slike produkter kan bare være behandlet med aktive biocidstoffer som er godkjent eller tillatt å bruke i EU/EØS-landene. Dette gjelder også behandlede produkter importert fra land utenfor EU/EØS.