Advarsler mot fisk og sjømat fra forurensede områder

I en del fjorder, havner og innsjøer er innholdet av miljøgifter så høyt at det kan være helseskadelig å spise fisk og skalldyr herfra.

Ikke spis fiskelever fra selvfangst

Mattilsynet fraråder de som fisker til eget bruk fra å spise lever av fisk tatt i skjærgården. Advarselen er gitt på bakgrunn av undersøkelser som viser at nivåer av dioksiner og dioksinlike PCB overskrider den grensen som er satt for når det er trygt å spise fiskelever. Disse miljøgiftene samler seg opp i fiskens lever.

Advarselen gjelder ikke torsk som befinner seg ute i åpent hav.

Ikke spis fisk og skalldyr fra forurensede områder

Mattilsynet advarer i tillegg mot å spise selvfanget fisk og skalldyr fra rundt 30 forurensede fjorder, havner og innsjøer. Mindre utslipp av miljøgifter har gjort miljøtilstanden bedre flere steder. I noen tilfeller har derfor advarslene blitt mindre omfattende de siste årene.

I andre områder synker nivåene av miljøgifter i fisk og skalldyr svært langsomt, til tross for store utslippsreduksjoner. Bare et par advarsler har blitt helt opphevet.

Områdene med advarsler vises på kartet under.

Ferskvannsfisk og kvikksølv

Vi har ikke oversikt over kvikksølvnivået i samtlige innsjøer i Norge. Kvikksølvnivået kan også variere fra fisk til fisk i det samme vannet. Det er derfor ikke mulig å gi detaljerte advarsler, og Mattilsynet har valgt å gi følgende landsdekkende generelle advarsel:

  • Gravide og ammende bør ikke spise: gjedde, abbor over ca. 25 cm, ørret over én kilo eller røye over én kilo.
  • Andre personer bør ikke spise disse fiskeslagene mer enn én gang i måneden i gjennomsnitt.

Advarslene er basert på resultater fra flere undersøkelser av kvikksølv i ferskvannsfisk i Norge. De gjelder kun for fisk som er fisket i ferskvann. Oppdrettsfisk og sjøørret kan trygt spises, dette gjelder også sjøørret som har vandret inn for å gyte i ferskvann.

Advarsler mot skjell på grunn av miljøgifter

Undersøkelser viser at fordøyelseskjertelen i kamskjell kan inneholde for mye kadmium, mens nyren i o-skjell kan inneholde for mye bly og kadmium. Derfor bør du ikke spise nyren i o-skjell og fordøyelseskjertelen i kamskjell.