Vannregionmyndigheter - kart

Publisert av Miljødirektoratet

Vi har 11 vannregionmyndigheter i Norge, som kartet under viser. Myndigheter ligger til fylkeskommunene. 

Vannregionmyndigheter