Vannregionmyndigheter - kart

Publisert av Miljødirektoratet Lag rapport

Vi har 11 vannregionmyndigheter i Norge, som kartet under viser. Myndigheter ligger til fylkeskommunene. 

Vannregionmyndigheter-2010-.gif