Vannregioner - kart

Publisert av Miljødirektoratet Lag rapport

Vannregionene er delt opp i ett eller flere nedbørsfelt med tilhørende grunnvann og kystvann. Noen svenske og finske vannregioner strekker seg over i Norge, - og omvendt.

Vannregioner20140423.jpg