Returordninger

Publisert av Miljødirektoratet

Returordninger legger til rette for innsamling, forsvarlig behandling og gjenvinning av avfall.  

Retursystemer for flasker, bokser og kartonger

I Norge har vi lenge hatt retursystemer for drikkevareemballasje. Panteordningene for plast- og glassflasker og metallbokser har eksistert i en årrekke. Emballasje uten pant fra husholdninger samles i stor grad inn gjennom den kommunale eller interkommunale avfallsinnsamlingen.

Vi har retursystemer for:

Returordninger for andre produkter

Vi har også returordninger for en rekke andre produkter. Disse ordningene er basert på forskjellige reguleringer, fra rene bransjeavtaler til forskriftsbaserte ordninger, avgiftsbaserte ordninger og kombinasjoner av disse.

Vi har returordninger for:

Oversikt over returselskapene

For generell informasjon om kildesortering, returordninger og gjenvinning, se www.loop.no og www.sortere.no