PCB-holdige isolerglassruter

Publisert av Miljødirektoratet

PCB-holdige isolerglassruter var svært vanlige i 1960- og 70-årene, og finnes fortsatt i mange gamle bygninger. I dag blir PCB-ruter som kastes stort sett forsvarlig håndtert.

Færre PCB-holdige isolerglassruter i norske bygg

Tidligere ble PCB brukt i limet i isolerglassruter, for at rutene skulle holde seg lufttette over tid. I Norge ble PCB brukt i isolerglassruter fra midten av 1960-årene til midten av 1970-årene, mens ruter fra utlandet kunne inneholde PCB helt fram til 1980.

Ruteretur AS har tidligere beregnet at mer enn to millioner PCB-holdige isolerglassruter ble installert mellom 1965 og 1975. Beregninger tyder på at dette er et svært forsiktig anslag, og at det fortsatt finnes noen hundre tusen ruter i bruk i norske bygninger.

Så lenge isolerglassrutene er montert i bygninger medfører de ubetydelig forurensningsfare. Faren for forurensning oppstår først når rutene tas ut av bruk og kasseres.

Fra 2002 til 2015 ble det totalt samlet inn over en halv million PCB-holdige isolerglassruter. I 2009 og 2010 ble det samlet inn flest ruter, da ble over 70 000 ruter samlet inn hvert år. Fra 2011 har det vært en nedgang i innsamlingen til rundt 50 000 ruter hvert år.

Nedgangen skyldes delvis at mengden PCB-holdige isolerglassruter i norske bygninger er redusert, og at færre ruter skiftes ut nå enn før. Bedre sortering, slik at ruter som ikke inneholder PCB sorteres ut og ikke regnes med, kan også forklare noe av nedgangen.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som bilde print Skriv ut

PCB som lekker ut kan skade helse og miljø

Dersom PCB-holdige isolerglassruter kastes som vanlig avfall, kan det føre til at PCB spres til miljøet. PCB er svært tungt nedbrytbart og spres over hele kloden langt fra utslippsstedet, kan lagres i organismer og oppkonsentreres i næringskjeden.

PCB kan blant annet føre til skader på nervesystemet og forplantningsevnen, og kan medføre svekket immunforsvar.

Returordning og merkeplikt

Når PCB-holdige isolerglassruter leveres som farlig avfall vil de forbrennes under kontrollerte forhold, noe som sikrer at PCB destrueres for godt.

Returordning for PCB-ruter

  • Ifølge avfallsforskriftens kapittel 14 har alle som importerer og produserer isolerglassruter plikt til å delta i returordninger for kasserte PCB-holdige isolerglassruter.
  • Returordningen skal finansiere innsamling av PCB-holdige isolerglassruter og destruksjon av PCB.
  • Det er for tiden én returordning som er godkjent av Miljødirektoratet: Ruteretur AS. 

Merkeplikt for PCB-ruter

Alle PCB-ruter som fortsatt er i bruk skal merkes slik at det tydelig fremgår at de inneholder PCB. Hensikten er å sikre at isolerglassrutene leveres som PCB-holdig avfall når de kastes. Merkeplikten fremgår i produktforskriften.