Kasserte bildekk

Publisert av Miljødirektoratet Lag rapport

Hvert år blir det samlet inn rundt 4 millioner bildekk i Norge. Omtrent alle kasserte bildekk samles inn.

Forbudt å deponere kasserte bildekk

Kasserte bildekk er regulert gjennom avfallsforskriften kapittel 5 om innsamling og gjenvinning av kasserte dekk. Forskriften innebærer et forbud mot å deponere kasserte dekk.

Forskriften gir dekkbransjen ansvar for å sikre innsamling og gjenvinning av bildekk. Forbrukerne har rett til å levere kasserte dekk gratis hos dekkforhandlerne, mens dekkprodusenter og -importører har plikt til å hente de innsamlede dekkene og sørge for gjenvinning av disse.

Landsdekkende innsamlingssystem

For å sikre en samordnet og effektiv gjennomføring av forpliktelsene i forskriften, har dekkbransjen etablert selskapet Norsk Dekkretur AS. Selskapet har påtatt seg å organisere et landsdekkende system for innsamling, mellomlagring og behandling av kasserte bildekk.

Høy returgrad

Mengden innsamlede bildekk har holdt seg relativt stabil på mellom 45 000 og 50 000 tonn de siste årene, noe som utgjør rundt 4 millioner kasserte dekk.

Alle importører av nye eller brukte dekk, inklusive de som er montert på kjøretøy, maskiner eller utstyr, må løse sine forpliktelser om innsamling og gjenvinning av kasserte dekk i henhold til regelverket. Importører gjør dette i dag ved å betale et miljøgebyr til Norsk Dekkretur AS som da overtar importørens forpliktelser om innsamling og gjenvinning. Gebyret skal i siste ledd betales av forbrukeren.

I dag har Norsk Dekkretur AS en avtale med RagnSells AS som igjen har en avtale med lokale transportører i alle fylker. Hvert år rapporterer Norsk Dekkretur AS innsamlingstall til Miljødirektoratet.

Returgraden for Norsk Dekkretur har ligget godt over 100 prosent i mange år. Dette skyldes at de også samler inn dekk som er solgt av importører som ikke er med i innsamlingsordningen, men som setter dekk på det norske markedet. Det betyr i praksis at omtrent alle bildekk i Norge samles inn og behandles forsvarlig.

En rapport fra 2015 fastslår at den desidert største kilden til mikroplast er bildekk, som står for nær halvparten av de totale utslippene av mikroplast.