Avfallstyper

Publisert av Miljødirektoratet Lag rapport

De tre største gruppene av avfall i Norge er såkalt blandet avfall, lett forurensede masser og farlig avfall. Så godt som alt farlig avfall går til forsvarlig behandling.

For at ressursene i avfallet skal utnyttes best mulig, må det behandles riktig. Avfall som ikke kan materialgjenvinnes eller energiutnyttes, må sorteres og sendes til annen forsvarlig behandling.

Mest blandet avfall

Blandet avfall, som ofte kan være restavfall, er rester etter at annet avfall er sortert ut eller usortert avfall. Det utgjør den største kategorien avfall i Norge, og står for 24 prosent, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Blandet avfall utgjør den største mengden av avfallet som går til forbrenning.

Lett forurensede masser utgjør nesten 17 prosent av avfallet i Norge, og utgjør den nest største mengden.

Farlig avfall utgjør rundt 13 prosent av avfallsmengdene og har økt 154 prosent siden 1999, som var det første året vi fikk statistikk over farlig avfall. Farlig avfall må behandles ved godkjente anlegg som har spesialisert seg på denne typen avfall, og så godt som alt farlig avfall går til slik behandling.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

Avfall som går rett tilbake til naturen, som skog- og høstingsavfall og fiskeavfall som blir dumpet på havet, er ikke med i statistikken. Skip til opphogging og utrangerte oljeinstallasjoner er heller ikke med.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

Avfall krever ulik behandling

Du kan lese mer om hvordan forskjellige typer avfall oppstår i Norge, hvilke miljøutfordringer de utgjør og hvordan avfallstypene håndteres:

Klassifiserer avfall

For at avfallet skal håndteres forsvarlig og ressurseffektivt, må avfallet klassifiseres. Ulike koder brukes for å beskrive de forskjellige avfallstypene. Kravene til klassifisering av avfall er regulert i avfallsforskriften og EUs regelverk.