Avfallsbehandling

Publisert av Miljødirektoratet Lag rapport

Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) oppsto 11,2 millioner tonn avfall i 2013. Mesteparten av avfallet ble materialgjenvunnet, eller forbrent.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

 

Mye avfall går til forbrenning og materialgjenvinning

Les mer om de ulike behandlingsformene:

Fra og med statistikken for 2012 gjorde SSB store endringer i metoden som brukes for å beregne behandlingen av avfallet. Omleggingen av metoden gjør at tallene for mengder og behandlingsmåter for ulike avfallstyper fra og med 2012 ikke er direkte sammenlignbare med tallene for tidligere år.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

 

Anlegg for behandling av avfall må ha tillatelse

Behandling av avfall krever tillatelse dersom behandlingen kan medføre forurensning eller virke skjemmende. Avfallsbehandling skal skje i kontrollerte former med tillatelse fra myndighetene. I utgangspunktet er Fylkesmannen kontroll- og tilsynsmyndighet, mens Miljødirektoratet er klageinstans.

Skal man eksportere avfall må man i de fleste tilfeller ha tillatelse fra Miljødirektoratet.