Avfall i Norge og Europa

Publisert av Miljødirektoratet

I Norge kaster vi 10 kg mindre enn gjennomsnittet per innbygger i Europa. Mengden kommunalt avfall per innbygger varierer sterkt i EU. Danmark genererer for eksempel 668  kg kommunalt avfall per innbygger, mens Romania kun genererer 271 kg.

Mindre avfall per innbygger i Norge enn i EU

Mengden kommunalt avfall per innbygger i Norge var 477 kg i 2012, mens gjennomsnittet for de 28 EU-landene var 487 kg samme år. Man skal imidlertid være forsiktig med å sammenligne mengdene kommunalt avfall i ulike land, siden hva som regnes med og hvordan renovasjonen er organisert varierer.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som bilde print Skriv ut

Lite avfall blir deponert i Norge

Deponering av avfall er den sluttbehandlingsformen som vanligvis regnes som verst for miljøet. Sammenlignet med mange andre land i Europa blir forholdsvis lite avfall deponert i Norge. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at vi deponerte om lag 76 000 tonn kommunalt avfall i 2010, noe som utgjorde under 10 prosent. Til sammenligning ble over 90 prosent av alt kommunalt avfall deponert i Bulgaria, Latvia, Litauen, Malta og Romania.

Fra 1. juli 2009 ble det forbudt å deponere biologisk nedbrytbart avfall i Norge. Det har medført at mindre avfall blir deponert. Nedbrytbart avfall som papp, papir og trevirke har stort potensial for gjenvinning, enten gjennom materialgjenvinning eller forbrenning med energiutnyttelse.